WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW – 24.05.2019r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu zawiadamia, że w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 16:30, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 2 A, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z projektem porządku obrad – każdy członek Spółdzielni otrzyma indywidualnie.

 

Jednocześnie informujemy, że materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione do wglądu Członkom Spółdzielni począwszy od dnia 29 kwietnia 2019 roku w siedzibie SM „Poniatów” w Wałbrzychu ul. Poselska 7/34 w sekretariacie  w dniach:

  • w poniedziałki, środy, czwartki, piątki – w godz. od 730 do 1430
  • we wtorki od godz. 930 do 1630.

 

 

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów”

w Wałbrzychu