HARMONOGRAM spotkań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości w 2019 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że w roku 2019 planowane spotkania roczne z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości odbędą się w siedzibie Spółdzielni na przestrzeni miesiąca września oraz października. Godzina rozpoczęcia poszczególnych spotkań będzie podana w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń.

Planowany harmonogram zebrań kształtuje się następująco:

10.09. – ul. Poselska

17.09. – ul. Jaworowa/Azaliowa

24.09. – ul. Ireny Grabowskiej

01.10. – ul. Jana Długosza

08.10. – ul. Senatorska

15.10. – ul. Piasta

22.10. – ul. Bronisława Kani