ZAKOŃCZENIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że zakończone zostały roboty termomodernizacyjne budynku przy ulicy Bronisława Kani 10-12 w Wałbrzychu.

Obecnie Spółdzielnia przystąpiła do odbioru wykonanych prac.