ODWOŁANIE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI ul. IRENY GRABOWSKIEJ

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że planowane w dniu 24 września 2019 roku na godzinę 16.30 spotkanie z mieszkańcami  zamieszkałymi  przy ul. Ireny Grabowskiej 23-29 w Wałbrzychu  zostaje odwołane.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Jednocześnie informujemy, że ustala się nowy termin spotkania na dzień 02 października 2019 roku na godzinę 16:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółdzielni  (Wałbrzych, ul. Poselska 7/34), na które serdecznie zapraszamy.

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie i omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, a w szczególności spraw eksploatacyjno – remontowych i innych dotyczących nieruchomości przy ulicy Ireny Grabowskiej 23-29 w Wałbrzychu.