NOWA INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu w poniższym linku przedstawia nową instrukcję segregacji odpadów obowiązującą na terenie miasta WAŁBRZYCHA:

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

Jednocześnie przypominamy, że na terenie miasta Wałbrzycha obowiązuje selektywna zbiórka popiołu i żużli z palenisk domowych. W sezonie grzewczym w miesiącach październik – kwiecień firma odbierająca odpady komunalne na terenie gminy Wałbrzych zobowiązana jest do odbioru, raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem, selektywnie zgromadzonego popiołu:w zabudowie jednorodzinnej w systemie workowym,w zabudowie wielorodzinnej dostawione zostaną dodatkowe metalowe pojemniki na popiół.

UWAGA! W pojemnikach oraz workach na popiół nie mogą być gromadzone innego typu odpady!!!

 

POJEMNIKI ORAZ WORKI NA POPIÓŁ DOSTARCZA FIRMA:

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

58-304 Wałbrzych

tel. 74 843-42-20

www.alba.com.pl