REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SM „PONIATÓW” W WAŁBRZYCHU

Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku Rada Nadzorcza – Uchwałą Nr 5/7/2020 zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu”.

Postanowienia przedmiotowego regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia:

  • 01 stycznia 2021 roku dla nieruchomości przy ulicy Jaworowej 13, 13A, 15, 15A i ulicy Azaliowej 18A, 18B, ulicy Poselskiej 1-5, ulicy Jana Długosza 8-9-10, ulicy Senatorskiej 14-28 oraz ulicy Piasta 47-47G w Wałbrzychu,
  • 01 lipca 2021 roku dla nieruchomości przy ulicy Poselskiej 7-11, ulicy Bronisława Kani 10-12, ulicy Jana Długosza 12-18 oraz ulicy Ireny Grabowskiej 23-29 w Wałbrzychu.

     

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, który znajduję się w poniższym linku:

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SM „PONIATÓW” W WAŁBRZYCHU