WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW – 11.09.2020r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu zawiadamia, że w dniu 11 września 2020 roku o godzinie 16:30, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 2 A, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z projektem porządku obrad – każdy członek Spółdzielni otrzyma indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione do wglądu Członkom Spółdzielni począwszy od dnia 19 sierpnia 2020 roku w siedzibie SM „Poniatów” w Wałbrzychu ul. Poselska 7/34 w sekretariacie w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 730 do 1430.

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Poniatów” w Wałbrzychu