ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że w związku z przejściem Pani Małgorzaty Chmielewskiej z dniem 25 stycznia 2021 roku na powszechną emeryturę – Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 1/2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku – powołała na Członka Zarządu – Główną Księgową Panią Mariolę Wierzbicką.

Od dnia 26 stycznia 2021 roku skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu kształtuje się następująco:

Prezes Zarządu – Pan Dariusz Mankiewicz

Członek Zarządu – Główna Księgowa – Pani Mariola Wierzbicka