Licytacje komornicze

Dnia 28.08.2019 roku o godzinie 12:30, w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ulicy Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Bronisława Kani 12, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,80 m2.

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze w budynku wielorodzinnym.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  SW1W/00070244/2.

Istnieje niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, w części dotyczącej opisu lokalu. Właściciel lokalu dokonał przebudowy lokalu, w ten sposób, iż w pokoju nr 2, lekką ścianką działową wydzielił garderobę z wejściem z przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 98 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto bankowe komornika:

SANTANDER BANK POLSKA SA. Nr: 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Więcej informacji można uzyskać u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu – Pani Moniki Janus, Kancelaria Komornicza ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 77 25.