Podzielniki kosztów ogrzewania a racjonalne gospodarowanie ciepłem w mieszkaniu

 

 

Zastosowanie zaworów termostatycznych oraz wprowadzenie „systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania” w oparciu o zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania, pozwala na uzyskanie zmniejszenia kosztów ogrzewania, jeżeli będą przestrzegane poniższe wskazówki:

 1. Mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie. Dzięki temu powietrze jest świeże, a temperatura pomieszczeń pozostaje utrzymana. Zbyt wychłodzone pomieszczenia potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze, ale również ściany i meble muszą zostać ogrzane.
 2. Zastawianie meblami, obudowywanie grzejników lub suszenie na nich ręczników, utrudnia oddawanie przez nie ciepła. Jeżeli grzejniki przysłonięte są gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego powietrza pozostaje niewykorzystana (powietrze wędruje w kierunku okna), a reszta tylko w niewielkiej części ogrzewa pomieszczenie. Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła.
 3. Temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb. Zawory termostatyczne powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta, w przypadku podejrzenia ich wadliwej pracy należy je naprawić. Opuszczając mieszkanie na dłuższy okres czasu należy pozostawić wszystkie drzwi otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby nagłego ogrzania, należy maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne grzejników, aż do uzyskania żądanej temperatury pomieszczeń. Następnie ustawić (przykręcić) termostat zaworu w położenie gwarantujące utrzymanie żądanej temperatury.

 

  Jak racjonalnie ogrzewać mieszkanie?

 1. Utrzymywać w mieszkaniu temperaturę nie wyższą niż niezbędną dla dobrego samopoczucia, stosując odpowiedni dla siebie ubiór. W pokoju zwykle wystarcza temperatura 20-21°C, a w sypialni 17-18°C. Obniżając temperaturę w nocy oraz wychodząc do pracy można uzyskać znaczne oszczędności ciepła. Obniżenie temperatury o 1°C powoduje zmniejszenie zużycia energii o ok. 6%. Przy czym możliwe jest obniżenie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych nie niżej niż +16°C.
 1. Zadbać o szczelność okien. Pomieszczenia wietrzyć krótko i intensywnie. W czasie wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Długotrwałe wietrzenie powoduje wychłodzenie ścian i mebli. Nie wolno jednak całkowicie zrezygnować z przewietrzania mieszkań, gdyż prowadzi to do wzrostu zawilgocenia mieszkania i dalej zwiększenia zużycia ciepła oraz dewastacji lokalu przez np. zagrzybienie.
 1. Grzejniki powinny być odsłonięte. Długie zasłony powodują wzrost zużycia ciepła nawet do 30% ograniczając jednocześnie dopływ ciepła do mieszkania.
 1. Nie wieszać żadnych przedmiotów na podzielnikach (np. mokre ręczniki, folie itp.) gdyż powoduje to szybsze naliczanie jednostek. Pranie najlepiej suszyć na suszarkach, a nie na grzejnikach, gdyż grzejnik będzie gorący, ale nie będzie emitował ciepła do mieszkania. Aby wpływać na ilość ciepła emitowanego przez grzejniki, a tym samym na temperaturę w mieszkaniu należy korzystać z przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

 

ZAWORY TERMOSTATYCZNE A PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZEWANIA

 1. Informacje podstawowe

Zawory termostatyczne są prostymi regulatorami temperatury, zamocowanymi przy grzejniku i mogącymi ograniczać wydajność cieplną grzejnika w zależności od mierzonej temperatury powietrza. Temperatura powietrza jest przy tym mierzona przez czujnik głowicy, porównywana z istniejącym nastawieniem i na tej podstawie, jeśli to konieczne, regulowany jest dopływ wody do grzejnika.

 1. Dodatkowe zyski ciepła

Słońce, elektryczne źródła światła, telewizor, kuchenka itp. a także ludzie oddają ciepło. Gdy zyski ciepła równe są lub przewyższają zadaną temperaturę, termostat całkowicie odcina dopływ czynnika grzewczego do kaloryfera.

 1. Wietrzenie

Podczas sezonu grzewczego, okna powinny być otwierane dla wietrzenia tylko na krótko. Jeśli potrzebne jest dłuższe wietrzenie należy ustawić termostaty na najniższe położenie (przy otwartych oknach termostat będzie się starał utrzymać nastawioną temperaturę, tzn. otworzy całkowicie dopływ czynnika grzewczego, a ogrzewane powietrze będzie wypływać przez otwarte okno). Po zamknięciu okna należy ponownie nastawić termostat na żądaną temperaturę pomieszczenia.

 1. Obsługa i konserwacja
   • W trakcie montażu podzielniki kosztów ogrzewania są plombowane jednorazową, specjalną plombą plastikową. Naruszenie plomby powoduje wyłączenie danego podzielnika z odczytów. W tym przypadku rozliczenie końcowe grzejnika będzie szacunkowe, co może narazić mieszkańca na zwiększone opłaty. Podzielnik ten będzie ponownie uwzględniony w rozliczeniu dopiero w następnym okresie obrachunkowym.
   • Wbudowany układ samokontroli pozwala na monitorowanie sprawności podzielnika kosztów ogrzewania. Pojawienie się na wyświetlaczu napisu Error (lub kodu błędu) oznacza awarię urządzenia. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić służby techniczne Spółdzielni.
   • Odczyty podzielników kosztów ogrzewania dokonywane są raz w roku drogą zdalnego odczytu radiowego co oznacza, że koszty ogrzewania rozliczane będą proporcjonalnie do zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach i tym samym ryczałtowa stawka, niezależna od ilości zużytego ciepła w danym mieszkaniu przechodzi do historii.