Remontowo – budowlane

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU przy ulicy B. KANI 10-12 w Wałbrzychu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że w wyniku ograniczonego przetargu na roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ulicy Bronisława Kani 10-12 w Wałbrzychu, komisja przetargowa przy udziale przedstawicieli mieszkańców przedmiotowego budynku wybrała firmę „PPHU i Kosztorysowanie Robót Budowlanych Przemysław Trubowicz” do przeprowadzenia termomodernizacji budynku wraz z remontem elementów dodatkowych.

Termin rozpoczęcia prac przewidywany jest na początek miesiąca kwietnia, natomiast termin zakończenia na koniec miesiąca października bieżącego roku.