Zawilgocenie / zagrzybienie lokalu

WENTYLACJA A ZAWILGOCENIE/ZAGRZYBIENIE MIESZKANIA

Zasady dobrego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach

Wentylacja grawitacyjna w mieszkaniach polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzenie w jego miejsce świeżego. Odpływ powietrza i pary ze środka następuje poprzez kratki wentylacyjne. Napływ mas powietrza z zewnątrz, który kiedyś zapewniały nieszczelne okna, po ich wymianie można uzyskać poprzez ich rozszczelnienie, zamontowanie nawiewników okiennych. Jeśli zostanie spełniony warunek zapewnienia wlotu i wylotu powietrza do pomieszczenia, wówczas nastąpi jego grawitacyjna wymiana. W przypadku, gdy ograniczamy dopływ powietrza z zewnątrz (szczelne okna, drzwi) występuje podciśnienie, za sprawą którego zimne powietrze zaczyna nawiewać kratką wentylacyjną powodując ciąg wsteczny. Należy zauważyć, ze powyższe zjawisko nasila się w okresie jesienno-zimowym w czasie sezonu grzewczego, natomiast powyższy problem nie występuje w okresie wiosenno-letnim, gdy następuje częste uchylanie i otwieranie okien. Ograniczone zaś funkcjonowanie wentylacji powoduje zły mikroklimat w pomieszczeniach, podwyższenie wilgotności, co niejednokrotnie prowadzi do powstawania na ścianach pleśni.

Przykładem takich zaburzeń mogą być nieświadome działania mieszkańców montujących progi w drzwiach wewnętrznych czy likwidujących (w celach poprawy estetyki) kratki w dolnej części drzwi do kuchni, WC i łazienek, ograniczając w ten sposób przepływ powietrza z pokojów do otworów wentylacyjnych znajdujących się w łazienkach i kuchniach. Ten sam efekt powoduje zatykanie lub zakładanie siatek na kratkach wentylacyjnych w obawie przed owadami lub w obawie przed nadmierną utratą ciepła.

Pogorszenie się jakości powietrza wentylacyjnego, skutkuje negatywnie na odczucia ludzi przebywających w tych pomieszczeniach. Często mieszkańcy nie są świadomi przyczyny złego samopoczucia we własnym mieszkaniu, którą może być niska jakość powietrza wewnętrznego spowodowana niedostateczną wentylacją. Ponadto jeśli wprowadzono system indywidualnego rozliczania zużytej energii, to mieszkańcy, chcąc zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, obniżają temperaturę w pokojach, zwiększając jeszcze bardziej wilgotność względną powietrza. Właściwa wilgotność względna powietrza zapewniająca komfort mieszkańcom powinna utrzymywać się na poziomie ok. 55%. Wzrost wilgotności przy ograniczonej wymianie powietrza stwarza sprzyjające warunki do kondensacji (wykroplenia) wilgoci w miejscach lokalnego zmniejszonego oporu cieplnego, nawet na szybach tych nowych szczelnych okien o niskim współczynniku przenikania ciepła. Rozwijają się wówczas grzyby pleśniowe, które mogą prowadzić do korozji biologicznej elementów konstrukcji budynków, czy zniszczenia drewnianych mebli i podłóg. W rezultacie doprowadza to do uszczerbku na zdrowiu mieszkańców (uczulenia, astma, choroby górnych dróg oddechowych, bóle głowy – spowodowane zmniejszoną wymianą powietrza).

PODSUMOWANIE

Mając na względzie komfort, zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych, należy przestrzegać następujących wskazówek przy użytkowaniu mieszkań:

 • Dążyć do zainstalowania nawiewników powietrza w mieszkaniu, które umożliwią dopływ i regulację strumienia świeżego powietrza z zewnątrz. Jest to inwestycja, która pozwoli na samoczynną regulację wymiany powietrza w mieszkaniu.
 • Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli wentylacja działa prawidłowo, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki.
 • Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w nawiewniki powietrza, uchylić lub przynajmniej rozczelnić (ustawić klamkę w pozycji rozszczelnienia) okno w mieszkaniu podczas używania jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej).
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, dbać o ich utrzymanie w czystości.
 • Niedopuszczalne jest zakładanie wyciągów kuchennych do jedynej istniejącej w kuchni kratki wywiewnej.
 • Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej i uprawnionej osoby.
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Zaleca się wybór okien z nawiewnikami powietrza.
 • Nie należy obniżać temperatury pomieszczeń poniżej optymalnej (+20°C), gdyż może to doprowadzić do wzrostu wilgoci i rozwoju pleśni.
 • Przed kąpielą w wannie, po jej napełnieniu należy dodatkowo przewietrzyć łazienkę oraz zapewnić napływ powietrza zewnętrznego, poprzez uchylenie okna w sąsiednim pokoju.
 • Reagować na wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania wentylacji np. przykre zapachy, spaliny itp. wydobywające sie z kratki wentylacyjnej, świadczące o braku ciągu. W pierwszej kolejności otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie.
 • Nie należy całkowicie wyłączać ogrzewania, ani nie dogrzewać mieszkania gazem.
 • Nie zasłaniać grzejników meblami lub zasłonami.

źródło/literatura: „Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań w budynkach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) i urządzeniami gazowymi”.