Władze Spółdzielni

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu:

Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu jest Pan Dariusz Mankiewicz natomiast Członkiem Zarządu – Główną Księgową od dnia 26 stycznia 2021 roku – Pani Mariola Wierzbicka.
Kontakt z Panem Dariuszem jak i z Panią Mariolą jest możliwy w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu na kadencję 2020-2023:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Konieczna
2. Zastępca Przewodniczącej
Pan Waldemar Kulig
3. Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Lilianna Bylicka
4.Członek Rady Nadzorczej Pani Ludmiła Pawlak
5. Członek Rady Nadzorczej Pani Izabela Wędrychowicz
6. Członek Rady Nadzorczej Pani Patrycja Kryściak
7. Członek Rady Nadzorczej Pan Bernard Wiecha

 

 

 

 

 

 


Z powyższego składu Rady Nadzorczej została wyłoniona Komisja Rewizyjna w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji – Pani Izabela Wędrychowicz
  2. Zastępca Przewodniczącej – Pani Małgorzata Konieczna
  3. Członek Komisji – Pani Ludmiła Pawlak