Władze Spółdzielni

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu:

Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu jest Pan Dariusz Mankiewicz natomiast Członkiem Zarządu – Główną Księgową – Pani Małgorzata Chmielewska.
Kontakt z Panem Dariuszem jak i z Panią Małgorzatą jest możliwy w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu na kadencję 2017-2020:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Marek Matyjasek
2. Zastępca Przewodniczącego
Pan Damian Wędrychowicz
3. Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Jolanta Poważyńska
4.Członek Rady Nadzorczej Pani Ludmiła Pawlak
5. Członek Rady Nadzorczej Pan Jan Stasiaczek

 

 

 

 

 


Z powyższego składu Rady Nadzorczej została wyłoniona Komisja Rewizyjna w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Pan Damian Wędrychowicz
  2. Zastępca Przewodniczącego – Pani Jolanta Poważyńska
  3. Członek Komisji – Pani Ludmiła Pawlak