Inne przetargi

Obecnie Spółdzielnia nie przeprowadza procedur przetargowych.